Navigácia

Obsah

Žiadosť o súčinnosť

V súvislosti so sčítaním domov a bytov 2021 žiadame chatárov, ktorí majú na rekreačnej chate trvalý alebo prechodný pobyt o vyplnenie sčítacieho formulára a jeho zaslanie na e-mailovú adresu: ocu@holcikovce.sk; formulár TU a vysvetlivky TU

***

Zmena systému zberu TKO v RO Domaša

smetné nádoby, resp. vrecia je potrebné označiť súpisným číslom chaty (uvádzať súpisné čísla podľa katastra nehnuteľností)  alebo parcelným číslom 

Najbližšie sa zber uskutoční v týchto temínoch:

- 7.12. - pondelok - RO Domaša Poľany

- 8.12. - utorok - RO Domaša Eva

- 10.12. - štvrtok - obec a RO Domaša Dúbravy

(harmonogram zberu a viac info v záložke Zber TKO a triedeného odpadu)

***

SPOPLATNENIE PARKOVANIA

v RO DOMAŠA Eva a POĽANY

- s účinnosťou 1.6.2020 sa zavádzajú poplatky za parkovanie popri hlavných miestnych komunikáciách v RO Domaša Eva (viac info) a Poľany (viac info)

***

Obecný most k IBV od 01.04.2020

ZÁKAZ PREJAZDU VŠETKÝCH VOZIDIEL nad 3,5 t celkovej hmotnosti a ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI na 20 km/h

 

 

pečať rozvoja obce

 

MAS pod hradom ČičvaMiestna akčná skupina pod hradom Čičva

 

Oblastná organizácia cestovného ruchuOblastná organizácia cestovného ruchu:             - informácie pre členov                                       

 

Počet obyvateľov: 416 - stav k 1.1.2019
Rozloha: 1255 ha
Prvá písomná zmienka: rok 1408

Adresa:
Obecný úrad
Holčíkovce 40
094 05 Holčíkovce


Telefón:
057 / 488 71 40
 

Email :
ocu@holcikovce.sk


 

27. 11. - 13. 12. 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

Úradná tabuľaZobraziť viac

27. 11. - 13. 12. 2020

Návrh VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úradná tabuľaZobraziť viac

27. 11. - 13. 12. 2020

Návrh VZN č. 4/2020 o miestnej dani z nehnuteľností

Úradná tabuľaZobraziť viac

27. 11. - 13. 12. 2020

Návrh na rozpočtu na roky 2021

Úradná tabuľaZobraziť viac

26. 11. - 12. 12. 2020

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN/VVN

Úradná tabuľaZobraziť viac