Obec Holčíkovce
ObecHolčíkovce

POZOR!!! Z dôvodu rekonštrukcie miestnych komunikácií v RO Domaša časť EVA bude dňa 7.10.2022 uzavretá cesta k hotelu Zátoka

Investičné akcie obce

1. Projekt PL-SK: Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“  WTSL.02.02.00-84-279/10, ktorý je realizovaný s Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

EU              PL-SK    ​                

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika 2007-2013.

Dňa 31. 05. 2015 sa ukončil projekt  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 s názvom „Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“ a následne sa 20.6.2015 uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho domu. Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Holčíkovciach je výsledkom projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 s názvom „Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bola podpísaná 14.11.2013 a celková hodnota oprávnených výdavkov projektu činila 578 816, 87 €. Z celkovej sumy pripadá 470 034,77 € na obec Holčíkovce z tejto sumy je 399 529,55 € hradených zo štrukturálnych fondov EÚ, 70 505,22 € tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce, ktorá je Vedúcim partnerom projektu. Ďalšími partnermi projektu sú Gmina Zarszyn a Združenie obcí Mikroregión Domaša. Počas rekonštrukcie kultúrneho domu došlo k rozšíreniu spoločenskej sály k pribudovaniu kuchyne a skladov,  celkovej rekonštrukcii vonkajšieho plášťa objektu, výmene strechy, okien a celkovému zatepleniu budovy.  Nový šat dostali aj ďalšie miestnosti kultúrneho domu,ktoré budú slúžiť obyvateľom obce a širokého okolia pri rôznych kultúrno-spoločenských akciách.    

EU                                  

 

2. Zníženie energetickej náročnosti  materskej školy v obci Holčíkovce

- realizácia projektu rok 2017 - 2019

- zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku: 168 847,97 €

- celková investícia: 227 204,09 €

- riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

- projekt bol splufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v sume v sume 122 820,92 € a prostriedkov ŠR v sume 14 449,53 €. Obec do projektu investovala 89 933,64 € z vlastných zdrojov. Časť prostriedkov nenávratného finančného príspevku bola poskytnutá aj na úhradu bežných výdavkov.

                                                                                                 

 

                                            

                                                   

3. Verejné osvetlenie RO Domaša Eva úsek k reštaurácii Solaris

- rok 2019

- dotácia na individuálne potreby obce z Úradu vlády v sume 12 150,- € a vlastné zdroje vo výške 6 460,28 €.

 

4. Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov vrátane zatepľovania - rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce

- rok 2020

- dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 59 887,78 € a 3151,99 € z vlastných zdrojov obce

 

5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia RO Domaša Eva

- rok 2020 - 2021

- realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - program: Podpora najmenej rozvinutých okresov

- dotácia z MIRRI SR - regionálny príspevok vo výške 80 000,- € a vlastné zdroje v sume 33098,02 €

 

6. Havarijná situácia: ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien

- rok 2021

- dotácia zo ŠR vo výške 165 300,- € a vlastné zdroje obce v sume 48 739,26 €

 

6. Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Poľany - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v RO Domaša Poľany

- rok 2021

- realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - program: Podpora najmenej rozvinutých okresov

- dotácia z MIRRI SR - regionálny príspevok vo výške 18 959,48 € a vlastné zdroje v sume 950,- €

PREBIEHAJÚCE INVESTIČNÉ AKCIE

1. Parkoviská Holčíkovce

- začiatok realizácie december 2021

- dotácia z Úradu vlády v sume 10 000,00 €

 

2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce - rekonštrukcia ciest v RO Domaša Eva

- zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná v decembri 2021

- realizácia projektu rok 2022

- poskytnutá dotácia z MIRRI SR v sume 250 000,00 €

 

                      

 

Život v obci

Informácie od nás

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: