Obec Holčíkovce
ObecHolčíkovce

Jednorázová finančná výpomoc - žiadosti budú pripravené po zrušení mimoriadnej situácie

V prípade vyhlásenej mimoriadnej situácie je pre ľudí zasiahnutých mimoriadnou udalosťou možnosť využiť jednorazovú finančnú výpomoc – v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, § 28a.

V prípade vyhlásenej mimoriadnej situácie je pre ľudí zasiahnutých mimoriadnou udalosťou možnosť využiť jednorazovú finančnú výpomoc – v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, § 28a.

 

Podmienky nároku upravuje §28a.

§ 28a Jednorazová finančná výpomoc

(1)

Jednorazovú finančnú výpomoc (ďalej len „výpomoc“) možno poskytnúť fyzickej osobe, ak v dôsledku mimoriadnej udalosti došlo k poškodeniu alebo zničeniu rodinného domu,31) bytu31a) alebo iného obydlia vrátane jeho zariadenia (ďalej len „obydlie“), ktoré užívala v čase vzniku mimoriadnej udalosti.

(2)

Výpomoc možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Žiadateľom o poskytnutie výpomoci je osoba uvedená v odseku 1. Prílohou žiadosti sú údaje podľa osobitného predpisu31aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k obydliu; ak žiadateľom o poskytnutie výpomoci nie je vlastník obydlia, prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu. Žiadosť spolu s prílohou sa predkladá obci, na ktorej území sa obydlie nachádza, do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie.

Obec na základe žiadosti posúdi v súčinnosti s

a) okresným úradom rozsah poškodenia obydlia,

b) úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sociálnu situáciu žiadateľa.

(4)

Sociálna situácia žiadateľa sa posudzuje podľa toho, či žiadateľ je

a) v hmotnej núdzi31b) a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,

b) osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,31c)

c) osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,31d)

d) osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.31e)

(5)

Obec predloží zoznam žiadostí okresnému úradu. Zoznam obsahuje najmä

a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,

b) popis rozsahu poškodenia obydlia,

c) popis sociálnej situácie žiadateľa.

(6)

Okresný úrad vypracuje zoznam žiadostí, ktoré predložili obce v jeho územnom obvode, ktorý predloží so svojím stanoviskom ministerstvu vnútra. Ministerstvo vnútra vypracuje návrh na poskytnutie výpomoci, ktorý predloží na schválenie vláde; ak sa výpomoc má poskytnúť z rozpočtovej rezervy vlády, Ministerstvu financií Slovenskej republiky na zabezpečenie postupu podľa osobitného zákona.31f)

(7)

Na poskytnutie výpomoci nie je právny nárok.

(8)

Výpomoc je nenávratná a poskytuje sa zo štátneho rozpočtu.

(9)

Výpomoc vypláca obec.

(10)

Obec zverejní na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, na účel informovania verejnosti zoznam osôb s údajmi podľa odseku 5 písm. a), ktorým bola poskytnutá výpomoc.

Dátum vloženia: 11. 10. 2023 16:45
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 10. 2023 10:49
Autor: Správce Webu

Život v obci

Informácie od nás

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: