Navigácia

Obsah

Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“  WTSL.02.02.00-84-279/10, ktorý je realizovaný s Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

 

EU              PL-SK    ​                

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko– Slovenská republika 2007-2013.

 

obálka

Tu si môžete stiahnuť dokumenty k projektu 

Konferencia 2014

Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne