Navigácia

Obsah

POZOR! ZMENA SYSTÉMU ZBERU TKO v RO DOMAŠA

Na základe Uznesenia č. 4/2020 zo dňa 15.5.2020 sa mení systém zberu tuhého komunálneho odpadu v rekreačnej oblasti Domaša, k. ú. Holčíkovce.

Každý majiteľ rekreačnej chaty si zaobstará typizovanú plastovú zbernú 120 l nádobu s kolieskami, ktorú si označí súpisným číslom chaty, resp. parcelným číslom pozemku. Nádobu umiestni v čase zberu na dostupnom a viditeľnom mieste. Obec vyvezie odpad z nádoby vlastným mechanizmom podľa harmonogramu zvozu, ktorý je uverejnený nižšie.

V prechodnom období do 31.7.2020 budeme akceptovať aj odpad umiestnený vo vreciach, avšak vrece musí byť označené súpisným číslom alebo parcelným číslom pozemku.

 

zberná nádoba 120l plastová

 

 

HARMONOGRAM VÝVOZU TKO z OBCE a RO DOMAŠA PODĽA STREDÍSK
           
Júl August September
6.7. - pondelok Poľany 6.8. - štvrtok Poľany 7.9. - pondelok Poľany
7.7. - utorok Eva 7.8. - piatok Eva 8.9. - utorok Eva
9.7. - štvrtok obec, Dúbravy 10.8. - pondelok obec, Dúbravy 10.9. štvrtok  obec, Dúbravy
           
Október November December
8.10. - štvrtok Poľany 6.11. - piatok Poľany 7.12. - pondelok Poľany
9.10. - piatok Eva 9.11. - pondelok Eva 8.12. - utorok Eva
12.10. - pondelok obec, Dúbravy 10.11. - utorok obec, Dúbravy 10.12. - štvrtok obec, Dúbravy
           

 

 

Triedený zber v obci vykonáva spoločnosť FÚRA, s.r.o., Jantárova 1, 040 01  Košice.

Vyváža sa triedený odpad podľa druhu: papier, zmiešané plasty, Pet fľaše, sklo, elektro odpad, kovové obaly, kompozitné obaly - VKM (tetrapak).

 

Úroveň vytriedenia odpadu v roku 2019 je 3,99 %

Úroveň vytriedenia odpadu v roku 2018 je 2,90 %.

 

Kalendár zberu triedeného odpadu v obci r. 2020

 

Ako správne triediť

 

Informácie ohľadom triedenia jednotlivých separovaných zložiek odpadov

Papier: Článok spoločnosti Naturpack

Batérie: Čo s použitými batériami

Elektroodpad: Čo s pokazenými a nefunkčnými elektrospotrebičmi

Na záhradách a v domácnostiach po zbere úrody ovocia a zeleniny a ich spracovaní, orezávaní stromov a krov, po kosení trávy vzniká veľké množstvo rôznorodého biologického odpadu. 

Využitie bioodpadu na záhrade

Kompostovanie