Navigácia

Obsah

HARMONOGRAM ZBERU TKO v OBCI a v RO DOMAŠA, časť DÚBRAVY

- 07.04.2020

- 11.05.2020

- 10.06.2020

- 09.07.2020

- 10.08.2020

- 10.09.2020

- 12.10.2020

- 10.11.2020

- 10.12.2020

 

Triedený zber v obci vykonáva spoločnosť FÚRA, s.r.o., Jantárova 1, 040 01  Košice.

Vyváža sa triedený odpad podľa druhu: papier, zmiešané plasty, Pet fľaše, sklo, elektro odpad, kovové obaly, kompozitné obaly - VKM (tetrapak).

 

Úroveň vytriedenia odpadu v roku 2019 je 3,99 %

Úroveň vytriedenia odpadu v roku 2018 je 2,90 %.

 

Kalendár zberu triedeného odpadu v obci r. 2020

 

Ako správne triediť

 

Informácie ohľadom triedenia jednotlivých separovaných zložiek odpadov

Papier: Článok spoločnosti Naturpack

Batérie: Čo s použitými batériami

Elektroodpad: Čo s pokazenými a nefunkčnými elektrospotrebičmi

Na záhradách a v domácnostiach po zbere úrody ovocia a zeleniny a ich spracovaní, orezávaní stromov a krov, po kosení trávy vzniká veľké množstvo rôznorodého biologického odpadu. 

Využitie bioodpadu na záhrade

Kompostovanie