Navigácia

Obsah

OZNAM

E-mailová adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 2019 (žiadosť musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb, t.j. najneskôr 25.2.2019 pre prvé kolo volieb a najneskôr 11.3.2019 pre druhé kolo volieb):

ocu@holcikovce.sk

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Viac informácií týkajúcich sa žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu nájdete v "Informácii pre voliča".

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta SR

Vymenovanie zapisovateľa OVK pre voľby prezidenta SR 2019

Informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR