Navigácia

Obsah

Zákazky

Názov Dátum zverejnenia Kategória zákazky
Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Poľany, SO 01 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia12.1.2021zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Havarijná situácia "ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien"11.1.2021zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Havarijná situácia "ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien"10.12.2020zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Premostenie potoka Ondalík - Holčíkovce16.11.2020zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce16.10.2020zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
1 do 5 z 5
PrváPredchádzajúca1ĎalšiaPosledná