Navigácia

Obsah

Zákazky - zákazka 'Modernizácia kotolne ZŠ Holčíkovce'

 • Názov
  Modernizácia kotolne ZŠ Holčíkovce
 • Kategória zákazky
  zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
 • Popis
  Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s modernizáciou kotolne
  základnej školy v obci Holčíkovce, bližšie technické informácie sú uvedené v projektovej
  dokumentácii, stavebné práce budú prevádzané v zmysle projektovej dokumentácie.
 • Dátum zverejnenia
  14.12.2018
 • Zakázka stornovaná k