Navigácia

Obsah

Archív - zákazka 'Modernizácia a rozšírenie kultúrneho domu Holčíkovce – SO 02 – Amfiteáter – SO 03 - Altánok'

 • Názov
  Modernizácia a rozšírenie kultúrneho domu Holčíkovce – SO 02 – Amfiteáter – SO 03 - Altánok
 • Kategória zákazky
  zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
 • Popis
  Výzva na predkladanie ponúk
  zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Dátum zverejnenia
  13.11.2017
 • Zakázka stornovaná k