Obec Holčíkovce
ObecHolčíkovce

A. Barkóciová

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: HOL-S2022/00010-043

Obecné zastupiteľstvo schválilo trojpätinovou väčšinou podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Holčíkovce, k. ú. Holčíkovce, LV 489  a to pozemku:

- parcela KN C č. 309/172 ostatná plocha o výmere 465 m2 oddeleného od pozemku parcela KNC č. 309/1 ostatná plocha o výmere 6244 m2 geometrickým plánom 54/2022 vyhotoveného dňa 27.05.2022, úradne overeného dňa 02.06.2022 pod číslom G1-402/2022, vyhotoviteľ GEODETUM s.r.o. Námestie slobody 6 Vranov nad Topľou IČO: 46526668 v prospech kupujúcej: Anna Barkóciová z dôvodu osobitného zreteľa za   účelom vytvorenia prístupu k pozemku v jej vlastníctve za sumu najmenej vo výške všeobecnej nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckého posudku.

Dátum zvesenia: 1. 7. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

Úrad

Informácie od nás

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: