Navigácia

Obsah

 

 Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“  WTSL.02.02.00-84-279/10, ktorý je realizovaný s Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

 

EU              PL-SK    ​                

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce

Poľsko– Slovenská republika 2007-2013.

 

 

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho domu.

 

Dňa 20.6.2015 sa uskutočnilo v obcí Holčíkovce slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho domu. Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Holčíkovciach je výsledkom projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 s názvom „Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bola podpísaná 14.11.2013 a celková hodnota oprávnených výdavkov projektu činila 578 816, 87 €. Z celkovej sumy pripadá 470 034,77 € na obec Holčíkovce z tejto sumy je 399 529,55 € hradených zo štrukturálnych fondov EÚ, 70 505,22 € tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce, ktorá je Vedúcim partnerom projektu. Ďalšími partnermi projektu sú Gmina Zarszyn a Združenie obci Mikroregión Domaša. Počas rekonštrukcie kultúrneho domu došlo k rozšíreniu spoločenskej sály k pribudovaniu kuchyne a skladov,  celkovej rekonštrukcií vonkajšieho plášťa objektu, výmene strechy, okien a celkovému zatepleniu budovy.  Nový šat dostali aj ďalšie miestnosti kultúrneho domu,ktoré budú slúžiť obyvateľom obce a širokého okolia pri rôznych kultúrno-spoločenských akciách.    

 

EU                                   

 

 

Ukončenie projektu „Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“ z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013

Dňa 31. 05. 2015 sa ukončil projekt  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 s názvom „Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“ a následne 20. 06. 2015 sa uskutočnilo v obci Holčíkovce slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho domu.  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bola podpísaná 14.11.2013 a celková hodnota oprávnených výdavkov projektu činila 578 816, 87 €. Z celkovej sumy pripadlo 470 034,77 € na obec Holčíkovce z tejto sumy bolo 399 529,55 € hradených zo štrukturálnych fondov EÚ, 70 505,22 € tvorilo príspevok zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce, ktorá  bola Vedúcim partnerom projektu. Ďalšími partnermi projektu boli Gmina Zarszyn a Združenie obci Mikroregión Domaša. Počas rekonštrukcie kultúrneho domu došlo k rozšíreniu spoločenskej sály, k pribudovaniu kuchyne a skladov,  celkovej rekonštrukcií vonkajšieho plášťa objektu, výmene strechy, okien a celkovému zatepleniu budovy.  Nový šat dostali aj ďalšie miestnosti kultúrneho domu, ktoré budú slúžiť obyvateľom obce a širokého okolia pri rôznych kultúrno-spoločenských akciách.  

 

Akcie konané v roku 2015

 

20.06.2015      Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho domu.

Účasť hostí z Poľska, PSK, mikroregiónu, okresu Vranov n/T a občanov Holčíkoviec

Počet osôb 140

11.07.2015      Turnaj o Pohár starostu obce

Účasť hostí z Poľska, Spišská Belá, domáci klub, občania Holčíkoviec

Počet osôb 100

05.12.2015      Oslavy sv. Mikuláša

                        deti obce Holčíkovce  do 15 rokov

Počet osôb 60

12.12.2015      Posedenie pri jedličke

                        Jednota dôchodcov Slovenska

Počet osôb 50

31.12.2015      Rozlúčka so starým rokom, privítanie Nového roka

                        Občania obce, chatári RO Domaša

Počet osôb 200

Počet osôb 50

   

Plánované akcie v roku 2016

 

31.01.2016      Karneval

                        Žiaci ZŠ, MŠ, rodičia a učitelia

Počet osôb 150

07.02.2016      Výročná schôdza JDS

Jednota dôchodcov Slovenska

Počet osôb 50

17.03.2016      Snem ZMOVR

                        Primátori a starostovia okresu Vranov n/T

Počet osôb 90

08.05.2016      Deň matiek

                        hostia z Poľska, matky obce Holčíkovce žiaci ZŠ, MŠ

Počet osôb 200

01.06.2016      Deň detí

                        Žiaci ZŠ, MŠ

Počet osôb 100

júl 2016          Turnaj o Pohár starostu obce

Účasť hostí z Poľska, Spišská Belá, domáci klub, občania Holčíkoviec

Počet osôb 100

október 2016 Mesiac úcty k starším

                        dôchodcovia obce Holčíkovce

Počet osôb 50

december 2016 Oslavy sv. Mikuláša

                        deti obce Holčíkovce  do 15 rokov

Počet osôb 60

31.12.2016      Rozlúčka so starým rokom, privítanie Nového roka

                        Občania obce, chatári RO Domaša

Počet osôb 200