Navigácia

Obsah

Mikroprojekt

"Geocoin, nová kvalita cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí"

realizovaný v rámci

Programu cezhraničnej spolupráce Interrreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Stručný popis mikroprojektu:

V mikroprojekte budú navrhnuté inovatívne riešenia a nové turistické produkty pre poľsko-slovenské pohraničie, ktoré budú spracované na základe existujúcich turistických atrakcií.

Prvým riešením je zavedenie hier ako formy zapojenia turistov. Hry Geocoin ponúkajú príjemcom hľadanie skrytých mincí v rámci danej trasy prostredníctvom indícií umiestnených v podobe QR kódov na významných budovách a miestach vo verejnom priestore. Aplikácia pre mobilné zariadenia umožní načítať kód a dávať odporúčania, kde hľadať ďalšie virtuálne mince.

Ďalším riešením je využitie nových informačných a komunikačných technológií pre prezentáciu objektov, ktoré už neexistujú, s cieľom ukázať, ako sa objekt zmenil v priebehu času alebo k prezentácii dôležitých udalostí, ktoré sa konali na danom mieste. Aplikácia uložená v mobilnom zariadení, napr. smartfóne, bude aplikovať počítačový obraz na skutočné, fyzické miesto - napr. turista stojac pred ruinami paláca na obrazovke smartfónu uvidí v 3D obraz, ako vyzeral palác v minulosti.

Poľsko - slovenské pohraničie je bohaté na kultúrne a prírodné dedičstvo a tento mikroprojekt má za cieľ priblížiť turistom túto oblasť novým interaktívnym spôsobom.

informačný plagát TU