Navigácia

Obsah

logo interreg

 

Mikroprojekt

"Geocoin, nová kvalita cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí"

realizovaný v rámci

Programu cezhraničnej spolupráce Interrreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Vedúci partner projektu:

Zväz obcí lubaczowskej zeme (Zwiazek Miedzygminny "Ziemia Lubaczowska")

(www.ziemialubaczowska.com)

Partner mikroprojektu 1:

Gmina Wojaszówka

(www.wojaszowka.pl)

Partner mikroprojektu 2:

Obec Holčíkovce

(www.holcikovce.sk)

Termín realizácie projektu:

01.07.2018 - 30.06.2019

Hodnota projektu: 112 840,20 €

- spolufinancovanie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 85%

- spolufinancovanie z účelovej rezervy štátneho rozpočtu 5 %

- vlastný vklad partnerov 10 %

 

Stručný popis mikroprojektu:

V mikroprojekte budú navrhnuté inovatívne riešenia a nové turistické produkty pre poľsko-slovenské pohraničie, ktoré budú spracované na základe existujúcich turistických atrakcií.

Prvým riešením je zavedenie hier ako formy zapojenia turistov. Hry Geocoin ponúkajú príjemcom hľadanie skrytých mincí v rámci danej trasy prostredníctvom indícií umiestnených v podobe QR kódov na významných budovách a miestach vo verejnom priestore. Aplikácia pre mobilné zariadenia umožní načítať kód a dávať odporúčania, kde hľadať ďalšie virtuálne mince. Po nájdení všetkých virtuálnych mincí turista dostane skutočné zberateľské mince predstavujúce najdôležitejšie miesta na trase.

 

Mobilná aplikácia "Geocoin" je dostupná na stiahnutie v internetových obchodoch:

Google Play na adrese:

https://play.google.com/store/apps/details?id=app4geocoin.net.geo_holcikovce

App Store na adrese:

https://apps.apple.com/us/app/geocoin-hol%C4%8D%C3%ADkovce/id1469310630?l=pl&ls=1 

 

Ďalším riešením je využitie nových informačných a komunikačných technológií v podobe aplikácií AR, teda rozšírenej reality, a to pre prezentáciu objektov, ktoré už neexistujú, alebo s cieľom ukázať, ako sa objekt zmenil v priebehu času alebo k prezentácii dôležitých udalostí, ktoré sa konali na danom mieste. Aplikácia uložená v mobilnom zariadení, napr. smartfóne, bude aplikovať počítačový obraz na skutočné, fyzické miesto - napr. turista stojac pred ruinami paláca na obrazovke smartfónu uvidí v 3D obraz, ako vyzeral palác v minulosti.

QR kódy budú umiestnené na miestach a vo výške umožňujúcej ich čítanie osobami na invalidnom vozíku. Naskenované kódy budú čítané v zväčšenom písme a budú sprevádzané zvukovou správou pre zrakovo postihnutých.

Hlavný cieľ mikroprojektu:

Zvyšovanie inovatívnosti a atraktivity turistických e-produktov založených na kultúrnom a prírodnom dedičstve poľsko-slovenského pohraničia pre návštevníkov a miestnych obyvateľov.

Cieľové skupiny:

Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú turisti aj miestni obyvatelia.

Ponuka pripravená v rámci projektu bude zameraná na turistov, ktorí chcú aktívne a tvorivo spoznať bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia. Na druhej strane sa miestni obyvatelia budú môcť pozrieť na svoje okolie z iného pohľadu. 

informačný plagát TU

logo psk logo euroregion karpacki