Navigácia

Obsah

logo interreg

 

Mikroprojekt

"Geocoin, nová kvalita cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí"

realizovaný v rámci

Programu cezhraničnej spolupráce Interrreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Vedúci partner projektu:

Zväz obcí lubaczowskej zeme (Zwiazek Miedzygminny "Ziemia Lubaczowska")

(www.ziemialubaczowska.com)

Partner mikroprojektu 1:

Gmina Wojaszówka

(www.wojaszowka.pl)

Partner mikroprojektu 2:

Obec Holčíkovce

(www.holcikovce.sk)

Termín realizácie projektu:

01.07.2018 - 30.06.2019

Hodnota projektu celkom: 112 840,20 €

- spolufinancovanie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 85%

- spolufinancovanie z účelovej rezervy štátneho rozpočtu 5 %

- vlastný vklad partnerov 10 %

Oprávnené výdavky partnera Obec Holčíkovce celkom: 15 227,40 €

Európskeho fondu regionálneho rozvoja 85% - 12 943,29 €

- Štátny rozpočet 10% - 1 522,74 €

- vlastný vklad 5% - 761,37 €

 

Hra "Geocoin, nová kvalita cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí" 

Milý milovník prírody, kultúry a histórie,

nachádzaš sa na mieste, ktoré je súčasťou hry navrhnutej v rámci mikroprojetku "Geocoin, nová kvalita cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí", ktorá spája inovatívne riešenia pre turistické produkty a existujúce turistické atrakcie.

Ako hrať hru Geocoin:

1.) stiahnuť si mobilnú aplikáciu umožňujúcu načítať QR kódy umiestnené na zaujímavých turistických prírodných a historických miestach na poľsko - slovenskom pohraničí

2.) navštíviť miesta a zosnímať QR kódy v rámci danej úlohy. Po načítaní všetkých štyroch QR kódov, je možné pokračovať v plnení ďalšej úlohy - návšteve ďalších štyroch zaujímavých miest.

3.) zoskenovaním QR kódu získa hráč virtuálnu mincu, ktorú môže premeniť na skutočnú zberateľskú mincu - po splnení celej úlohy a nasnímaní overovacieho QR kódu dostane úspešný hráč na obecnom úrade v Holčíkovciach mincu zobrazujúcu zaujímavé miesto na prejdenej trase.

 

Mobilná aplikácia "Geocoin" je dostupná na stiahnutie v internetových obchodoch:

Google Play na adrese:

https://play.google.com/store/apps/details?id=app4geocoin.net.geo_holcikovce

App Store na adrese:

https://apps.apple.com/us/app/geocoin-hol%C4%8D%C3%ADkovce/id1469310630?l=pl&ls=1 

 

Hra zahŕňa 8 tématických oblastí (štyri na území Slovenska a štyri na území Poľska),               z ktorých každá poníma štyri turisticky zaujímavé miesta:

1 - Podzemný svet - odohráva sa na slovenkom území

2 - Karpatské vinohrady - navštívite 4 poľské vinice

3 - Sakrálne stavby Slovensko

4 - Sakrálne stavby Poľsko

5 - Stromy v Poľsku

6 - Slovenská príroda

7 - Poľská príroda

8 - Veľká Domaša

V rámci projektu boli vypracované dokumenty:

- Inventár karpatského kultúrneho a prírodného dedičstva v členení:

slovenská verzia flóra Karpát, podzemný svet, vody, vinice, a Holčíkovce s okolím

poľská verzia flóra Karpát, podzemný svet, vody, viniceHolčíkovce s okolím

- Vývoj scenára LARP založeného na kultúrnom a prírodnom dedičstve Karpát v slovenskej verzii a v poľskej verzii

 

Hlavný cieľ mikroprojektu:

Zvyšovanie inovatívnosti a atraktivity turistických e-produktov založených na kultúrnom a prírodnom dedičstve poľsko-slovenského pohraničia pre návštevníkov a miestnych obyvateľov.

Cieľové skupiny:

Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú turisti aj miestni obyvatelia.

Ponuka pripravená v rámci projektu je zameraná na turistov, ktorí chcú aktívne a tvorivo spoznať bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia. Na druhej strane sa miestni obyvatelia môžu pozrieť na svoje okolie z iného pohľadu. 

informačný plagát TU

logo psk            logo euroregion karpacki