Navigácia

Obsah

Späť

Zasadanie OZ

Obec Holčíkovce

Pozvánka   

Mgr. Michal Flešár – starosta obce Holčíkovce, týmto zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Holčíkovciach v termíne 28.11.2017 o 15.00 hod. v budove OcÚ.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov
 3. Určenie zapisovateľa
 4. Kontrola úloh
 5. Ďalší postup pre vstup do OOCR
 6. Návrh Rozpočtu obce na rok 2018
 7. Mikuláš 2018
 8. Rozlúčka so starým rokom
 9. VZN obce
 10. Žiadosti
 11. Rôzne
 12. Záver

 

 

 

Mgr. Michal Flešár – starosta obce v.r.

Vyvesené: 24. 11. 2017

Dátum zvesenia: 10. 12. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť