Aktuálne počasie

dnes, streda 21. 2. 2018
0 °C -4 °C
štvrtok 22. 2. 2/-3 °C
piatok 23. 2. -3/-8 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Navigácia

Obsah

Späť

Zámer prenájmu

 

Obecné zastupiteľstvo v Holčíkovciach Uznesením č. 7/2017 zo dňa 07.11.2017 bodom B/7

 

schvaľuje

 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Holčíkovce, a to:

 - pozemku parcela reg. C-KN č. 692/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3983 m2  

v katastrálnom území Holčíkovce, obec Holčíkovce, zapísaného na LV č. 489

subjektu: FO - Mgr. Matúš Michľo, Kladzany 42, 094 21 Nižný Hrabovec

za účelom parkovania pri stanovom tábore na dobu určitú – 10 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, za nájomné 150,-EUR / rok  s podmienkou práva prechodu a prejazdu pre vlastníkov nehnuteľností v danom území z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že menovaný subjekt vlastní a prevádzkuje stanový tábor v susedstve predmetného pozemku, ktorý týmto bude prevádzkovať ako záchytné parkovisko.

 

Vyvesené: 24. 11. 2017

Dátum zvesenia: 10. 12. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť